folder Upravno vijeće

Documents

pdf 17 00 Poziv na 17 sjednicu UV a (25 downloads)
pdf 17 03 Statut Dječjeg vrtića Krijesnica promjena 2017 (21 download)
pdf 17 04 Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića Krijesnica promjena 2017 (9 downloads)
pdf 15_00 Poziv na 15 sjednicu UV-a (26 downloads)
pdf 16_00 Poziv na 16 sjednicu UV-a (26 downloads)
pdf 16_03 GODIŠNJE IZVJEŠĆE DV KRIJESNICA 2016.-2017. (30 downloads)
pdf 15 02 Etički kodeks Dječjeg vrtića Krijesnica (77 downloads)
pdf 15 03 Kućni red Dječjeg vrtića Krijesnica (74 downloads)
pdf 15 04 Obrazloženje Financijskog plana za 2017 (84 downloads)
pdf 14 00 Poziv na 14 sjednicu UV a (75 downloads)
pdf 14 03 Odluka o dodatku na plaću (78 downloads)
pdf 15 00 Poziv na 15 sjednicu UV a (75 downloads)
pdf 13 sjednica Upravnog vijeća (148 downloads) Popular
pdf 12 sjednica Upravnog vijeća (97 downloads)
pdf Odluka o imenovanju službenika za informiranje Dječjeg vrtića Krijesnica (111 downloads) Popular
pdf Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića Krijesnica za ped.god. 2015.-2016. (147 downloads) Popular
pdf Poziv na 11 sjednicu (121 download) Popular
pdf Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga (101 download) Popular
pdf Promjena Pravilnika o plaćama, naknadama i ostalim materijalnim pravima (108 downloads) Popular
pdf Poziv na 10 sjednicu (120 downloads) Popular