Kategorija: Općinska uprava
Objavljeno: 22 Travanj 2016

Upis djece u programe Dječjeg vrtića Mali Bukovec za pedagošku godinu 2016./2017.

Na temelju Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Krijesnica“ („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 22/15) članka 7. Pravilnika o upisima djece i kriterijima za obračun sudjelovanja roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića u Malom Bukovcu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 25/11 – dalje: Pravilnik) Općina Mali Bukovec i Dječji vrtić „Krijesnica“ objavljuju

O G L A S

za upis djece u programe Dječjeg vrtića Mali Bukovec

za pedagošku godinu 2016./2017.

Pozivaju se roditelji djece koja će do 1. rujna 2016. navršiti najmanje 42 mjeseca, na podnošenje zahtjeva za upis  djeteta u programe Dječjeg vrtića „Krijesnica“ u 2016./2017. godini za:

         - 9 satni program (cjelodnevni boravak) ili

         - 5 satni program (poludnevni boravak).

Obrazac Zahtjeva za upis djeteta u Dječji vrtić u „Krijesnica“ u pedagoškoj godini 2016./2017. dostupan je OVDJE i u Dječjem vrtiću „Krijesnica“.

 

Zahtjevu za upis potrebno je obavezno priložiti:

         - preslike osobnih iskaznica roditelja/staratelja

         - rodni list djeteta

         - potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta (karton cijepljenja i potvrdu o sistematskom pregledu)

 

Zahtjevu za upis se može priložiti (ukoliko su ispunjeni uvjeti za olakšice za sufinanciranje utvrđeni Pravilnikom):

-      pravomoćno rješenje nadležne službe za socijalnu skrb o statusu korisnika socijalne pomoći

-      smrtni list roditelja koji je umro

-      od strane javnog bilježnika ovjerenu izjavu samohranog roditelja djeteta da za njegovo uzdržavanje drugi roditelj ne skrbi

-      valjanu liječniku dokumentaciju kojom se dokazuje 80% i više invalidnosti roditelja/staratelja

 

Prednost pri upisu imaju djeca:

  1. koja su vrtić pohađala u pedagoškoj 2013./2014. godini (izuzetak je utvrđen člankom 6. Pravilnika)
  2. koja imaju prebivalište na području Općine Mali Bukovec
  3. roditelja žrtava i invalida domovinskog rata, djeca iz obitelji s troje ili više djece, djeca zaposlenih roditelja, djeca s teškoćama u razvoju, djeca samohranih roditelja i djeca u udomiteljskim obiteljima, djeca u godini prije polaska u osnovnu školu i djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu.

Odgovarajući dokaz prednosti pri upisu navedene pod točkom 3. mora se priložiti Zahtjevu za upis.

Ako se sva prijavljena djeca mogu upisati, kriteriji prednosti neće se primjenjivati.

 

Zahtjevi s priloženom dokumentacijom se predaju Dječjem vrtiću „Krijesnica“ zaključno do 15. lipnja 2016. godine.

Rezultati upisa objavit će se na internet stranici www.mali-bukovec.hr, oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Krijesnica“ i oglasnoj ploči Općine Mali Bukovec u roku 15 dana od isteka roka za dostavu Zahtjeva.

 

Osoba koja potpisuje Zahtjev kao podnositelj, u slučaju upisa djeteta u Vrtić obvezuje se osobno potpisati Ugovor o međusobnim pravima.

 

Mali Bukovec, 18. travnja 2016.

 

                  Općina Mali Bukovec                               Dječji vrtić Mali Bukovec

                       Darko Marković                                                 Jasenka Bajrović


Kategorija: Općinska uprava
Objavljeno: 08 Siječanj 2016

Skupljanje i odvoz otpada u Općini Mali Bukovec

 

Ovdje se nalaze sve potrebne informacije za korisnike javne usluge skupljanja i odvoza otpada iz svih šest naselja Općine Mali Bukovec. Molimo sve naše mještane da se strogo pridražvaju uputa navedenih kroz letke koje objavljujemo u nastavku.

Raspored skupljanja i odvoza, kombiniran za više vrste otpada, nalazi se u sljedećoj tablici:

skupljanje otpada rujan 2018

Način kako se sortira otpad u kućanstvu, detaljno je opisan u narednom letku: 

recikliranje otpada recikliranje otpada 1

Tijekom kalendarske godine, svaki korisnik javne usluge prikupljanja otpada koji redovito plaća ovu uslugu, ostvaruje pravo na prijevoz krupnog (glomaznog) komunalnog otpada iz svog domaćinstva na poziv i to bez plaćanja dodatne naknade. Postupak je jednostavan te je iz domaćinstva potrebno nazvati na broj telefona 042/212-996 i izreći sve potrebne podatke za daljnji tijek pružanja usluge. Potrebni podaci kao i svi ostali detalji oko prijeveza glomaznog otpada, nalaze se na KUPONU.

Određene vrste glomaznog otpada sakupljaju i zbrinjavaju drugi ovlašteni sakupljači ili koncesionari, a čiji su kontakti na poleđini Kupona.