folder 24. sjednica Općinskog vijeća Općine Mali Bukovec

Documents

pdf 24 01 Dnevni red (63 downloads)
pdf 24 03 Zaključak o pokretanju postupka dodjele poslova upravljanja grobljima Lukomu (37 downloads)
pdf 24 04 Odluka o ukidanju Pravilnika za Dječji vrtić Krijesnica (59 downloads)
pdf 24 05 Odluka o utvrđivanju mjerila za naplatu korisnicima usluga Dječjeg vrtića Krijesnica i prednost pri upisu (39 downloads)
pdf 24 06 Odluka o dodjeli socijalnog stana obitelji Tuksor (61 download)
pdf 24 07 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o bagatelnoj nabavi (53 downloads)
pdf 24 08a Odluka o prihvaćanju ponude Kovaček (61 download)
pdf 24 08b Odluka o prihvaćanju ponude Smontara (66 downloads)
pdf 24 08b Odluka o prihvaćanju ponude Smontara (57 downloads)
pdf 24 08c Odluka o početku nabave sanacije odlagališta MOLVE (61 download)
pdf 24 08d Odluka o početku nabave sanacije odlagališta SVETI PETAR (54 downloads)
pdf 24 08e Odluka o početku nabave Asfaltiranje ulice u Martiniću (57 downloads)
pdf 24 08f Odluka o početku nabave Rekonstrukcije križanja Bednjanska Radićeva (54 downloads)
pdf 24 08g Odluka o početku nabave Mrtvačnica MB proširenje (57 downloads)
pdf 24 08h Odluka o početku nabave Održavanje nerazvrstanih cesta (58 downloads)