folder 14. sjednica Općinskog vijeća Općine Mali Bukovec

Documents

pdf Proracun Opcine Mali Bukovec za 2015 godinu (159 downloads) Popular
pdf Projekcije proracuna Opcine Mali Bukovec za razdoblje 2016 2017 (119 downloads) Popular
pdf Program odrzavanja komunalne infrastrukture na podrucju Opcine Mali Bukovec 2015 godini (86 downloads)
pdf Program javnih potreba u sportu na podrucju Opcine Mali Bukovec 2015 godini (121 download) Popular
pdf Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na podrucju Opcine Mali Bukovec 2015 godini (72 downloads)
pdf Program javnih potreba u kulturi i drustvenim djelatnostima na podrucju Opcine Mali Bukovec 2015 godini (77 downloads)
pdf Program gradnje objekata i uredjenje komunalne infrastrukture na podrucju Opcine Mali Bukovec 2015 godini (79 downloads)
pdf Plan razvojnih programa Opcine Mali Bukovec za razdoblje 2015 2017 (116 downloads) Popular
pdf Odluka o zajednickom obavljanju poslova komunalnog i poljoprivrednog redarstva (111 downloads) Popular
pdf Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima (80 downloads)
pdf Odluka o socijalnoj skrbi na podrucju Opcine Mali Bukovec (126 downloads) Popular
pdf Odluka o prodaji nekretnina u vlasnistvu OMB (129 downloads) Popular
pdf Odluka o izvrsavanju Proracuna Opcine Mali Bukovec za 2015 godinu (113 downloads) Popular
pdf Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela (117 downloads) Popular
pdf Odluka o dodjeli jednokratne novcane pomoci u 2014 godini (124 downloads) Popular
pdf Materijali za 14 sjednicu (136 downloads) Popular