folder Nacelnik

pdf Suglasnost Čistoći d.o.o.
pdf OMB JN B17 10 Odluka o odabiru najpovoljnije ponude na izgradnji nadstrešnice ispred Mrtvačnice Sveti Petar Popular
pdf OMB JN B17 08 Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za radove na sanaciji krovišta i nadstrešnice Druš doma Martinić Popular
pdf OMB JN B17 03 Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za radove Strojnog čišćenja višegodišnjeg raslinja na polj površini u Župancu Popular
pdf OMB JN B17 09 Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za radove na izgradnji temelja i opločenja prostora nadstrešnice Mrtvačnice Sv Petar Popular
pdf Popis sponzorstava i donacija 1 kvartal Popular
pdf 2016 Popis sponzorstava i donacija 1 kvartal Popular
pdf 2016 Popis sponzorstava i donacija 3 kvartal Popular
pdf 2016 Popis sponzorstava i donacija 2 kvartal Popular
pdf 2016 Popis sponzorstava i donacija 4 kvartal Popular
pdf 2016 Odluka 2 o ažuriranju Dodatka I Odluke o nerazvrstanim cestama Popular
pdf 2016 Odluka o ažuriranju Dodatka I Odluke o nerazvrstanim cestama Popular
pdf Odluka o odabiru programa OCD za dodjelu sredstava Popular
pdf 2016 Pravilnik o financiranju organizacija civilnog društva (1) Popular
pdf Tablica donacije za 4 kvartal 2015 Popular
pdf Tablica donacije za 3 kvartal 2015 Popular
pdf Tablica donacije za 2 kvartal 2015 Popular
pdf Odluka o podmirenje troskova na ime pokojnog Golec Josipa Popular
pdf Tablica donacije za 4 kvartal 2014 Popular
pdf Tablica donacije za 1 kvartal 2015 Popular